Onze Werkwijze

De werkwijze van Stoele&Partners is bij iedere opdracht uniek, het is maatwerk! Om u echter een indruk te geven van onze aanpak schetsen wij u onderstaand een mogelijke werkwijze. Ons credo is: Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen.

Onze kracht ligt in het enthousiasmeren van uw personeel en het bouwen aan een waardevaste praktijk.

 1. Verkennende gesprekken met kantoorleiding
 2. (Optioneel) Verkennend gesprek met personeel
 3. Eerste analyse
 4. Bespreken diagnose met kantoorleiding
 5. (Optioneel) Client Assessment
 6. Presenteren Operationeel Plan en benoeming projectleiding en sleutelpersonen.
 7. Bespreken doelstellingen en verbeterpunten (met tijdlijn)
 8. Organisatie van in te zetten middelen (instructies, trainingen, workshops)
 9. (Optioneel) Afspraken rond coaching van personen
 10. Bespreken formatieplan met kantoorleiding
 11. (Optioneel) Inzet werving/selectie/outplacement
 12. Feedback bijeenkomst
 13. Verantwoording adviseur(s) en projectleiding
 14. Persoonlijke gesprekken met betrokkenen
 15. Meting effect van ingezette acties.

Uit het bovenstaande kunt u zien dat wij houden van een pragmatische en transparante aanpak waarbij de betrokkenheid van het gehele kantoor van groot belang is. Ons credo is dat wij ons zo snel mogelijk overbodig maken. Daarna laten wij u niet in opperste verwarring achter! Wij houden rekening met zogenaamde evaluatiebijeenkomsten. Binnen een termijn van zes maanden na het beëindigen van onze opdracht houden wij drie bijeenkomsten waarin de implementatie en de "houdbaarheid" van de maatregelen worden gemeten.

De aanpak is altijd gericht op vijf aspecten:

 1. De markt (huidige klanten, nieuwe klanten, marktveranderingen)
 2. De mensen (deskundigheid, adviesvaardigheid, houding en gedrag)
 3. De organisatie (niveau ICT, standaardisatie en praktijkontwikkeling)
 4. De financiën (resultaten, aandeel commodity/advies, beheer)
 5. De toekomst (strategie, ontwikkeling leiding en leiderschap)

Ons inschakelen is een eerste stap zetten naar planmatig ondernemen zonder dat u zich verplicht een standaard sjabloon uit te rollen over uw kantoor. Het gaat om creativiteit, inspiratie en toekomstgericht denken. In onze aanpak staat dé aandacht voor de klant centraal. Dit is immers uw bestaansgrond! Het gaat er dan ook om dat uw kantoor "toekomst proof" is.