Over Stoele & Partners

Als ondernemende accountant staat u voor de uitdaging uw kantoor ook in de komende jaren waardevol te laten zijn voor uw cliënten en voor uzelf. Dit geldt zowel in de situatie dat u nog jaren wilt doorgaan als in de situatie dat u op afzienbare termijn uw praktijk wenst over te dragen.

Een waardevolle accountantspraktijk behouden is uw en onze missie!

Alleen wanneer u diensten aanbiedt die ondernemers in het mkb echt interessant vinden, hebben zij daar geld voor over. Interessant wil zeggen dat zij (a) moeten aansluiten bij hun informatie- en adviesbehoeften / voorzien in de gewenste aanvullende expertise en (b) beschikbaar zijn op de tijdstippen en in de vorm die zij wensen. Hierbij dient goed voor ogen te worden gehouden, dat ondernemers in het mkb niet van gisteren zijn. Zij halen via internet, hun relatienetwerk en social media veel informatie naar zich toe. Van u verlangen zij, dat u mee die informatie ordent en filtert en vervolgens pasklaar maakt voor hun situatie. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden dan traditioneel van accountants en belastingadviseurs werd gevraagd. Bij het overbruggen van de verschillen tussen verleden en toekomst helpen wij u graag. Doel is: Een waardevolle accountantspraktijk houden!

En, goed Rotterdams: geen woorden maar daden. Dus stellen wij eerst met u vast wat voor soort praktijk u in de toekomst wilt hebben (de "Soll-positie"). Vervolgens inventariseren wij met u wat u nu al in huis heeft (de "Ist-positie"). Daarna gaan wij u helpen met het overbruggen van het verschil tussen Soll en Ist. Dit kan betekenen dat wij de nodige bij- en omscholing verzorgen, bijvoorbeeld door middel van workshops, outplacement verzorgen voor medewerkers die niet in de nieuwe constellatie passen, begeleiden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, samenwerking met collega's of experts op andere terreinen arrangeren, etc. Dit alles doen wij op een praktische en doelgerichte wijze.

Zou u daarentegen besluiten om op afzienbare termijn uw praktijk over te dragen, dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij het verkoopklaar maken van uw praktijk. Immers, alleen voor praktijken die in de toekomst rendement zullen opleveren hebben (potentiële) overnemers geld over. Geld dat u wellicht goed kunt gebruiken voor uw oude dag.