Klaar voor de toekomst?

De accountantsbranche staat voor grote veranderingen. Niet alleen op vaktechnisch en organisatorisch terrein, maar juist ook op het vlak van de beroepsopvatting in combinatie met de markt zullen ingrijpende wijzigingen optreden. U, als ondernemende accountant dient dus mee te veranderen om zo "toekomst proof" te zijn.

Onder invloed van een beter opleidingsniveau van de klant, een gebruikersvriendelijker pakket aan ICT-tools en de beschikbaarheid van digitale informatie die op eenvoudige wijze kan worden ingelezen in de financiële administratie gaat er veel veranderen. Zo zal het belang van administratieve support afnemen. Verder zal het samenstellen van jaarrekeningen een 'commodity' worden. Een prijsvechtersmarkt zal weldra ontstaan. Niet alleen administratie- en accountantskantoren zullen de spelers zijn op deze markt. Ook ICT dienstverleners en banken zullen zich storten op deze dienstverlening.

De ondernemende accountant
Voor een ondernemende accountant is het derhalve belangrijk toegevoegde waarde te leveren. De klant zal alleen interesse houden in de relatie als er meerwaarde wordt ervaren uit adviezen en raadgevingen. Enkel om die reden zal men bereid blijven óók de commoditydiensten af te nemen. Om een blijvend rendement, ook voor de toekomst, te garanderen zal commodity meer strak én procesmatig moeten worden georganiseerd en zal de adviesaanpak zich moeten kenmerken door aandacht, betrokkenheid en een excellente communicatie. Uiteraard moet er een hoge mate van deskundigheid zijn op kennisgebieden als ondernemersstrategie, organisatie van de onderneming en haar medewerk(st)ers, informatievoorziening en financiële vraagstukken.

Heeft u deze scheiding al gemaakt in uw werkzaamheden? Beschikt u al over een strakke, eenduidige en procesmatig ingerichte werkaanpak? Profiteert u al van de nieuwste middelen op het gebied van digitalisering en automatisering? En, last-but-not-least, is uw personeelsformatie al op orde met een duidelijke splitsing tussen administratieve krachten en adviseurs?

Als dat zo is dan heeft u een voorsprong! U bent er echter nog niet.
Heeft u al maatregelen genomen ten aanzien van "Het Nieuwe Werken"? Bent u ook buiten de gebruikelijke kantooruren (digitaal) bereikbaar? Heeft u een lean&mean ICT oplossing voor uw klanten waarmee zij hun administratieve bescheiden snel en effectief kunnen verwerken? Is er binnen uw kantoor een heldere marktstrategie die met woord en daad wordt uitgedragen door uw personeel?

Deze opsomming kan met nog meer onderwerpen worden aangevuld. Dat is niet nodig. U begrijpt hopelijk dat het gaat om die ene vraag: "Bent u klaar voor de toekomst?"