Hoe kunnen wij u helpen?

Vraagstukken rond de toekomst kunnen vanuit verschillende gezichtspunten bezien worden. Het kan gaan om stagnerende resultaten, het ontbreken van middelen en mensen om een gewenste verandering te realiseren of het gevaar dat de waarde van het kantoor bij verkoop of fusie loopt. Verkopen wij zekerheid? Nee, echter het overwinnen van onzekerheid over de toekomst kan wel een eerste stap naar succes zijn!

Immers, bij een accountantskantoor gaat het niet alleen om de thans gerealiseerde resultaten maar ook om de goodwillwaarde bij het uittreden van één of meer partners en eigenaren. In beide gevallen is het ontbreken van groei en ontwikkeling, vertaald in afnemend rendement, een risicofactor. Tijdig bijsturen is dus gewenst.

Onze start is een diagnose van de oorzaken.
Dit doen wij d.m.v. interviews en gesprekken met sleutelpersonen binnen het kantoor. Ook kan een gesprek met het personeel een optie zijn. Om de uitkomsten en onze analyse te verifiëren kunnen ook klantgesprekken worden gehouden. Dit alles met als positieve onderlegger: "hoe kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de aandacht en betrokkenheid vergroten?"
Relatiemanagement en relatiemarketing heeft naast accountmanagement uitdrukkelijk onze aandacht. Alleen wanneer u in staat bent de verwachtingen van de klant te overtreffen bouwt u aan een duurzame relatie. Wij kunnen u helpen uw kantoor hierin te laten excelleren.

Onze analyse werken wij vervolgens uit in een operationeel plan.
Hierin zullen aanbevelingen en verbeterpunten worden vertaald naar acties. Acties op verschillende niveaus en met inzet van alle betrokkenen. Dit kunnen nieuwe (werk)instructies zijn, training op vaardigheden, workshops om de houding en het gedrag te optimaliseren en meetings om elkaar positief- kritisch van feedback te voorzien.

Alles met het doel en de "drive" om er 'samen sterker uit te komen'. Bij dit alles bent u als kantoorleiding altijd leidend. Wij coachen, supporten en inspireren slechts. U bent de kapitein en wij zijn uw loods!

De gewenste doelstellingen zijn altijd helder en realistisch bij een ieder bekend.
Ook minder getinte vraagstukken als geschiktheid en toekomstige boventalligheid vanwege efficiëncymaatregelen zullen als doelstelling worden geformuleerd. In onze optiek zijn doelstellingen er om gerealiseerd te worden. Er is dus in het plan van aanpak ook een tijdspad opgenomen waarbinnen resultaten moeten worden bereikt.

Bij het nemen van moeilijke beslissingen kunt u rekenen op onze betrokkenheid en deskundigheid. Door onze jarenlange ervaring met werving, selectie en outplacement kunnen wij snel besluiten omzetten in acties.